پروژه دهکده ساحلی خلیج فارس

  • کارفرما: شركت كيش مسكن كارشناسان
  • محل نصب: جزیره كيش
  • وزن (تناژ): 1200 تن
  • نوع اتصال: پیچ و مهره ای
  • سال ساخت: 1387
  • مدت زمان نصب و اجرا: -

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image