تهیه نقشه های کارگاهی

تهیه نقشه های کارگاهی

در بدو امر نقشه های طرح در دفتر مدیریت مهندسی به دقت بررسی و متخصصین با استفاده از پیشرفته ترین نرم    افزارهای موجود نقشه ها را تهیه و مصوبات کارفرما را اخذ می کنند و همزمان با این اقدام برنامه زمانبندی طرح تدوین    ، احـجـام و اوزان مواد مورد نیاز از هر قســم و قبیل برآورد و استانداردها و روش های اجرایی تدوین و دستورات لازم جهت تامین اقلام مورد نیاز نیز وفق برنامه زمانبندی صادر می  شود

جوشکاری

جوشکاری

قطعات ترخیص شده از واحد مونتاژ به واحدهای جوشکاری منتقل شده و به روال مشخص شده در اسناد فنی منضم به پیمان Welding Procedure  System  به یکدیگر جوش می شوند.

تمیزکاری

تمیزکاری

در این مرحله قطعات به واحدهای متمم تولید منتقل شده و توسط کارکنان آموزش دیده و مجرب عملیات تکمیلی   شامل   اصــلاح جـوش    (welding    tack  ) سنگ زنی  (Grinding)  ،  تمیـزکــاری (cleaning ) بر روی تمام قطعات      انجام می شود       به    طوریکه قطعات ارسالی به ایستگاه رنگ آمیزی می بایست عاری از هرگونه زغال و سرباره   جوش(slag) ،  شراره های پراکنده جوش(spater) ، قوس های ناقص و پراکنده (Arc Estrick)و تغییرشکل های تحت تاثیر تنش های حرارتی باشد.

سند بلاست یا شات بلاست

سند بلاست یا شات بلاست

قطعات تمیز شده این بار به واحد sand blast یا shot blast منتقل شده و وفق مشخصات فنی منضم به قرارداد با پاشیدن ماسه سیلیسی     یا ساچمه های آهنی  هرگونه آلایش چسبیده بر روی آهن و قابل زدودن از سطح آن پاک می شود.

رنگ آمیزی

رنگ آمیزی

قطعه تمیز شده در واحد sand blast   و یا    shot blast می بایست در اسرع وقت به کارگاه نقاشی منتقل شده و رنگ های مختلف به لحاظ بنیان شیمیایی و یا فام و برحسب ضخامت های تعریف شده برای فیلم خشک آن و در محیطی عاری از هرگونه گرد و غبار بر روی قطعه پاشیده شود.

بسته بندی و حمل

بسته بندی و حمل

مرحله نهايي ساخت شامل بسته بندي قطعات رنگ شده مي باشدكه با استفاده ازپرسنل مجرب اين مقوله انجام گرفته تا در اثر حمل ونقل به رنگ قطعات وهمچنين خود قطعات آسيبي وارد نيايدكه درنهايت منجر به ايجادعدم انطباق ابعادي ياشكست در يكي از قطعات گردد وهمچنين قراردادن مواد محافظ رنگ دربين قطعات مانع از ازبين رفتن رنگ درحين ارسال مي گردد، لذا با چيدمان مناسب قطعات رنگ شده دركنارهم و به حداكثر رساندن ظرفيت بارهاي ارسالي به مقصد نيز درميزان هزينه ارسال صرفه جويي ميگردد.

نصب

نصب

بارهاي ارسال شده به محل پروژه طبق پلانها و نماهاي تاييد شده توسط پرسنل مجرب نصاب شروع به نصب مي گردد.

بازرسی و نظارت

بازرسی و نظارت

بارهاي ارسال شده به محل پروژه طبق پلانها و نماهاي تاييد شده توسط پرسنل مجرب نصاب شروع به نصب مي گردد.

برنامه ریزی و کنترل پروژه

برنامه ریزی و کنترل پروژه

بارهاي ارسال شده به محل پروژه طبق پلانها و نماهاي تاييد شده توسط پرسنل مجرب نصاب شروع به نصب مي گردد.

روال تامین مصالح و مواد

روال تامین مصالح و مواد

مصالح و مواد مورد نیاز با حفظ حقوق کارفرما و وفق مشخصات فنی منضم به قرارداد از منابع معتبر داخلی تامین می شود که در این ارتباط آزمایشگاه های معتبر مهندسی مواد و واحد کنترل کیفی کارخانه مراتب را تحت نظر و مراقبت دارند.
آهن آلات    :
  ورق و مقاطع فولادی مورد مصرف از کارخانه های داخلی همچون ذوب آهن اصفهان    ، فولاد مبارکه    ، فولاد کاویان تامین می شود و برخی از مقاطع نورد گرم که در ایران تولید نمی شود از منابع معتبر و    پس از حصول اطمینان از صرفه و صلاح کارفرما خریداری و مستندات کیفی آن نیز در اختیار کارفرما قرار می گیرد.
پیچ    ، مهره و رنگ    :
  پیچ، مهره و رنگ مورد نیاز وفق ویژگی های مشخص شده در اسناد منضم به قرارداد از منابع معتبر داخلی و با رعایت اصل خدشه ناپذیر حفظ صرفه و صلاح کارفرما خریداری می شود. این فعالیت ها همواره تحت نظارت واحد کنترل کیفی کارخانه بوده و مستندات آن نیز جهت بهره برداری در اختیار کارفرما قرار می گیرد.

مونتاژ

مونتاژ

قطعات بریده شده در واحدی دیگر بر اساس جزئیات مشخص شده در نقشه های کارگاهی به وسیله ادوات و ابزارهای ویژه نسبت به یکدیگر تثبیت شده و توسط جوش های بخیه (خال جوش) به یکدیگر متصل می  شوندکه در پایان این مرحله شکل ظاهری قطعه تکمیل شده است.

آزمایش مصالح و مواد مصرفی

آزمایش مصالح و مواد مصرفی

کلیه اقلام وارده به کارخانه قبل از باراندازی و انتقال به انبارها، توسط واحد کنترل کیفی به لحاظ کمی و کیفی و حصول اطمینان از انطباق بلامنازعه با مشخصات فنی بازرسی می شوند و اساساً شرط صدور سند رسید انبار  کارخانه  منوط به تائیدات واحد کنترل کیفی می باشد که در این ارتباط واحد مذکور برخاً با ارسال نمونه به آزمایشگاه های معتبر دامنه فعالیت خود را بسط داده و اسباب آرامش خاطر کارفرما را نیز فراهم می کند.

برشکاری

برشکاری

هر یک از اجزاء تشکیل دهنده یک قطعه پس از شناسایی به لحاظ ابعاد    ، ضخامت و ویژگی  های آن توسط ابزارهای متعدد و متناسب بریده و به قطعات کوچکتری تبدیل و در بخش جنبی این واحد لبه های هر یک از این اجزاء مطابق جزئیات و نقشه ها جهت اتصال به یکدیگر آماده می شوند.  

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image