سالن رنگ شماره 5 ايران خودرو

  • کارفرما: شركت ايران خودرو
  • محل نصب: تهران
  • وزن (تناژ): 3000 تن
  • نوع اتصال: پیچ و مهره ای
  • سال ساخت: 1385
  • مدت زمان نصب و اجرا: -

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image