بازیافت زباله قزوین

  • کارفرما: پارس برج
  • محل نصب: قزوین
  • وزن (تناژ): 180 تن
  • نوع اتصال: پیچ و مهره ای
  • سال ساخت: 1386
  • مدت زمان نصب و اجرا: -

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image