مونتاژ لکوموتیو سازی

  • کارفرما: شرکت نصب نیرو
  • محل نصب: کرج
  • وزن (تناژ): 1000 تن
  • نوع اتصال: پیچ و مهره ای
  • سال ساخت: 1388
  • مدت زمان نصب و اجرا: 3 ماه

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image