مجتمع تجاری نارنجستان

  • کارفرما: شرکت توسعه هتل و ساختمان نارنجستان گستر
  • محل نصب: محمود آباد روبروی هتل نارنجستان
  • وزن (تناژ): 1200 تن
  • نوع اتصال: پیچ و مهره ای
  • سال ساخت: 1388
  • مدت زمان نصب و اجرا: -

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image