پروژه برج خوراک دام بندر امام خمینی

  • کارفرما: کلهردانه جنوب
  • محل نصب: کلهردانه جنوب
  • وزن (تناژ): 500 تن
  • نوع اتصال: پیچ و مهره ای
  • سال ساخت: 1391
  • مدت زمان نصب و اجرا: 5 ماه

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image