مجتمع اداری تجاری مقدس اردبیلی

  • کارفرما: حسن رفتاری
  • محل نصب: تهران
  • وزن (تناژ): 13000 تن
  • نوع اتصال: پیچ و مهره ای
  • سال ساخت: 1389
  • مدت زمان نصب و اجرا: 12 ماه

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image