پروژه مهر ایرانیان مشهد

  • کارفرما: شرکت فراسوی شرق
  • محل نصب: مشهد مقدس
  • وزن (تناژ): 12000 تن
  • نوع اتصال: پیچ و مهره ای
  • سال ساخت: 1391
  • مدت زمان نصب و اجرا: 12 ماه

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image