پروژه مسکونی فرشته

  • کارفرما: اقای مشایخ پور
  • محل نصب: تهران خیابان فرشته
  • وزن (تناژ): 400 تن
  • نوع اتصال: پیچ و مهره ای
  • سال ساخت: 1389
  • مدت زمان نصب و اجرا: 2 ماه

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image