پروژه طرح توسعه کارخانه ایران ترانسفو

  • کارفرما: شرکت ایران ترانسفو زنجان
  • محل نصب: کلومتر پنج اتوبان زنجان
  • وزن (تناژ): 1600 تن
  • نوع اتصال: پیچ و مهره ای
  • سال ساخت: 1389
  • مدت زمان نصب و اجرا: -

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image