سالن تولید توربینهای گازی ایران ( توگا )

  • کارفرما: شرکت توربین گازی ایران ( توگا )
  • محل نصب: کرج (نیروگاه منتظر قائم )
  • وزن (تناژ): 3000 تن
  • نوع اتصال: پیچ و مهره ای
  • سال ساخت: 1385
  • مدت زمان نصب و اجرا: -

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image