مجتمع تجاری ، اقامتی نگین مشهد

  • کارفرما: شرکت مدیریت ساختمانی نظام مهندسی آرین
  • محل نصب: مشهد
  • وزن (تناژ): 4000 تن
  • نوع اتصال: پیچ و مهره ای
  • سال ساخت: 1389
  • مدت زمان نصب و اجرا: -

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image