انبار کارگو فرودگاه امام خمینی

  • کارفرما: شرکت هواپیمای جمهوری اسلامی ایران
  • محل نصب: فرودگاه امام خمینی
  • وزن (تناژ): 800 تن
  • نوع اتصال: پیچ و مهره ای
  • سال ساخت: 1388
  • مدت زمان نصب و اجرا: -

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image