آزمایشگاه زلزله دانشگاه صنعت شریف

  • کارفرما: دانشگاه صنعت شریف
  • محل نصب: تهران
  • وزن (تناژ): 20 تن
  • نوع اتصال: پیچ و مهره ای
  • سال ساخت: 1385
  • مدت زمان نصب و اجرا: 1 ماه

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image