شرکت اسکلت فلزی کارخانه تولید قطعات پیش ساخته

  • کارفرما: شرکت پایکار بنیان
  • محل نصب: شهر صنعتی پرند
  • وزن (تناژ): 300 تن
  • نوع اتصال: پیچ و مهره ای
  • سال ساخت: 1385
  • مدت زمان نصب و اجرا: -

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image