اسکلت فلزی فاز اول واحد pvc جدید شرکت

  • کارفرما: شرکت پتروسینا
  • محل نصب: آبادان
  • وزن (تناژ): 600 تن
  • نوع اتصال: پیچ و مهره ای
  • سال ساخت: 1385
  • مدت زمان نصب و اجرا: -

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image