پل روگذر ایران خودرو

  • کارفرما: شرکت ایران خودرو سازه
  • محل نصب: جاده قدیم کرج
  • وزن (تناژ): 600 تن
  • نوع اتصال: پیچ و مهره ای
  • سال ساخت: 1384
  • مدت زمان نصب و اجرا: -

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image