پرتو

  • کارفرما: شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا ( پرتو )
  • محل نصب: فردیس کرج نیروگاه منتظر قائم
  • وزن (تناژ): 600 تن
  • نوع اتصال: پیچ و مهره ای
  • سال ساخت: 1386
  • مدت زمان نصب و اجرا: -

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image