پروژه کیش مسکن مروارید کارشناسان

  • کارفرما: شرکت کیش مسکن
  • محل نصب: جزیره کیش
  • وزن (تناژ): 4500 تن
  • نوع اتصال: پیچ و مهره ای
  • سال ساخت: 1388
  • مدت زمان نصب و اجرا: -

 

عکسهای پروژه

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image