پروژه مصلی قیامدشت

  • کارفرما: امام جمعه قیام دشت
  • محل نصب: قیامدشت
  • وزن (تناژ): 1300 تن
  • نوع اتصال: پیچ و مهره ای
  • سال ساخت: 1390
  • مدت زمان نصب و اجرا: 7 ماه

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image