هتل عدالت

  • کارفرما: قوه قضاییه استان خراسان رضوی
  • محل نصب: مشهد مقدس
  • وزن (تناژ): 2500 تن
  • نوع اتصال: پیچ و مهره ای
  • سال ساخت: 1390
  • مدت زمان نصب و اجرا: 6 ماه

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image