مجتمع تجاری خدماتی صبا

  • کارفرما: موسسه صندق بیمه ...
  • محل نصب: تهران خیابان کارگر
  • وزن (تناژ): 6000 تن
  • نوع اتصال: پیچ و مهره ای
  • سال ساخت: 1391
  • مدت زمان نصب و اجرا: 6 ماه

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image